Lagoon with Canoe at Sunset
WWW.NANUMEA.NET  
A WEBSITE FOR THE PEOPLE OF NANUMEA
  
TALOFA KOULOU I KONA I AUSITALIA!
 
 
 
 

 
 
NANUMEA i AUSITALIA

Nanumeans live in many different parts of Australia -- from near Sydney to Brisbane, Melbourne, and in far northern Queenlsand. Living in Australia today are the families of Fagatoa Saamu and Foster Ofati, among many others.

Here we will post pictures, news and information contributed by gatama Nanumea i Ausitalia -- maise hoki tala a pisinisi fai, galuega, tamaliki koi akoga, tahaoga -- and the youth, the sports teams, the churches, the elders and leaders.

A koe he tino Nanumea koa noho nei i Ausitalia? Fakamolemole lafo mai ou tala, ata, etc. Ke faka malosi te laupepa tenei mo oulua olaga, mafaufauga, etc! Te feitu tenei e tuhi faka taatou me ko faka palagi hoki -- kia koulua!!!

Nanumea i Ausitalia Photos (Send photos and we'll post them here!)

News and Sports UPDATE (Send us news and sports information, we'll post it here!)What can you send us to post here?

We would like you to send us this information:
* Leaders - igoa, noho ifea, mo ata o laaua!
* Sports pictures and results
* News and Events
* Projects going on now
* Anything else you think is interesting

Send us your ideas, info for this section, and pictures -- Fakafetai lahi!

 
 

Fakafetai ki fanau Nanumea i Ausitalia -- koa oti ni maua ata mai kaaiga o Foster Ofati mo Lavega Malie. Foster mo tana avaga Val koa noho i Tura Beach, NSW. A Lavega Malie mo tana avaga Filipine koa noho i Gympie, Queensland. We ask others to send in photos and news o gatama Nanumea mo kaaiga i Ausitalia!
 
 
   
Copyright ©2008-2019 -- Keith and Anne Chambers