Lagoon with canoe at sunset
WWW.NANUMEA.NET  
A WEBSITE FOR THE PEOPLE OF NANUMEA
  
Kufaki, fakamolemole -- koi scan a ata gali konei!
 
 
 
 


  Household and Family Photos - 1984

We took black and white photos of each household in Nanumea in the period from January to May, 1984. We want to thank each family for its gracious reception and hospitality, and for allowing us to take these photos. As you will see, many of the elders in the pictures have now passed away, and those who are small children in the pictures are today adults, often married with their own children. These pictures contain treasured memories of Nanumea more than 35 years ago.

In 1984 there were 147 households in Nanumea (vs the 144 households which existed in 1973). The numbers below are the original household numbers we assigned, simply as a way of keeping track. For convenience in organizing the photos, we have divided the households into 6 groups, as shown below.

Good News!! All the 1984 photos are now ready and are posted here!It is possible we have some of the names wrong on these photos -- IF you find a mistake and can help us correct it, please email us -- anekiti@gmail.com

Group 1 Pictures are now complete and posted - click here
Group one = Households numbers 0 to 24

 1. Kanipule & Fosa, Lotomama
 2. Tekapu & Tina, Ioapo, Eleana
 3. Fatusa (Telea passed away in 1978), Ieti, Epenesa, Peleteisi, Ateanga, Oliveta
 4. Tekana (Euta away in Nauru), Oliolinga, Telolomi, Nelesili
 5. Tuilimu & Feangainga, Featui, Faipoiponga
 6. Sioo & Litala, Fatuvae, Seleima, Maalia, Siuila, Tekai
 7. Poumanga & Tamaki, Paaloo, Kalisi, Futa
 8. Haleti & Pie, Laumata, Malota, Henga, Talake, Teakenga, Talafou
 9. Kauapa & Langatili, Sepola, Siki, Lenifoti, Asi, Toetu
 10. Vaha, Imele, Heke, Toe, Seila, Fusia
 11. Fakamanatu & Temai, Vae, Stiveni, Lumepa, Temai, Fiapoto/Tautele, Efalaima, Kisona
 12. Faatu, Lousi, Mainaa, Pelia
 13. Alesana and Sengalo, Aniese, Kamana, Neiafu, Selotia
 14. Fuilupe, Laatami, Pulatonu
 15. Kuea & Otaota, Hohene, Asopaepae, Alona
 16. Tenganui, Peona, Akata, Tekava, Vitasi
 17. Tekavei & Faaoso, Matini, Henele, Alofa
 18. Tevesi & Tausinionga
 19. Uni & Selupele, Olive, Filipo
 20. Fakalepa, Fiaola, Faamuli, Siatunuu, Moana
 21. Uti & Keuaki, Laasela, Manamea, Tovia
 22. Mono & Ngie, Meli, Pelenga, Kiasi, Ivoni, Meleseleisa
 23. Tongia & Peesi, Solokiala, Maite, Tuumau, Taunoa, Puainako
 24. Aneta, Nouala
 25. Tekata & Mileta

Households #0-24. Here is an alphabetical list of the key individuals:
Akata, Alesana, Alofa, Alona, Aneta, Aniese, Asi, Asopaepae, Ateanga, Efalaima, Eleana, Epenesa, Euta, Faamuli, Faaoso, Faatu, Faipoiponga, Fakalepa, Fakamanatu, Fatusa, Fatuvae, Feangainga, Featui, Fiaola, Fiapoto/Tautele, Filipo, Fosa, Fuilupe, Fusia, Futa, Haleti, Heke, Henele, Henga, Hohene, Ieti, Imele, Ioapo, Ivoni, Kalisi, Kamana, Kanipule, Kauapa, Keuaki, Kiasi, Kisona, Kuea, Laasela, Laatami, Langatili, Laumata, Lenifoti, Litala, Lotomama, Lousi, Lumepa, Maalia, Mainaa, Maite, Malota, Manamea, Matini, Meleseleisa, Meli, Mileta, Moana, Mono, Neiafu, Nelesili, Ngie, Nouala, Oliolinga, Olive, Oliveta, Otaota, Paaloo, Peesi, Pelenga. Peleteisi, Pelia, Peone, Pie, Poumanga, Puainako, Pulatonu, Seengalo, Seila, Seleima, Selotia, Selupele, Sepola, Siatunuu, Siki, Sioo, Siuila, Solokiala, Stiveni, Talafou, Talake, Tamaki, Taunoa, Tausinionga, Teakenga, Tekai, Tekana, Tekapu, Tekata, Tekava, Tekavei, Telea. Telolomi, Temai, Temai, Tenganui, Tevesi, Tina, Toe, Toetu, Tongia, Tovia, Tuilimu, Tuumau, Uni, Uti, Vae, Vaha, Vitasi

Group 2 Pictures are now complete and posted - click Here
Group 2 = households 25-49

 1. Lima & Tamuna
 2. Falani & Taukinamo, Taueni, Suesa, Talikitevasa
 3. Melita, Tesimeta, Vaisamoa
 4. Faafetai, Kitona, Pakaa
 5. Maiau & Lupi, Apelu
 6. Laiti & Pepetua, Tiloia, Tefilingaloa
 7. Sasa & Matauimalo, Heitonga, Mahu, Maseinga
 8. Pinoata & Ioane, Selema, Filomina, Kaituu
 9. Tulimanu & Sovoli, Kaveinga, Maka, Fane, Solo
 10. Telangai & Mamele, Katangi, Vinasi, Falasi, Mengaa
 11. Kilei & Sepoima, Asopati, Silia, Noi, Kalahati
 12. Semisini & Maiana, Emelia, Lonise, Semisi
 13. Takafili & Fouvaka, Niulakita, Vaiuli, Sinaukolo
 14. Selulu & Liki, Lovine, Haniseli
 15. Teaokili & Temeli, Luluta
 16. Hale & Sionimani (Hale was away in Nauru), Lofale, Tilingana
 17. Sei & Teine, Tiao
 18. Lototele & Talaeia, Ketonu, Tausia, Niutea
 19. Kalamelu & Sina, Meleka, Talanga, Apinelu
 20. Tekiu, Seluaina, Memu, Pauna
 21. Kaeula & Melelisa, Talisua (but she was away in Nikunau)
 22. Utu & Fouvale (previously called Kamo)
 23. Pilikosi & Eseta, Lisa, Lopati, Nokise, Tepau, Unaisi
 24. Fakaalofa, Vaepa, Taumafai, Hongivalu, Kaisami
 25. Laukava & Fongalei, Suliana, Toisia

Group 3 Pictures are now complete and posted - click Here
Group 3 = households 50-75

 1. Palota & Faileilei, Falai, Loimata (Faupuega), Taukai, Lina, Maiema, Fulisia, others
 2. Famasani & Siona, Talaifina, Tauila (formerly Nikisoni), Malele
 3. Paolo & Eseta, Patahi, Violeta, Pualeia
 4. Lilo, Suenga, Peniane, Helenesa, Lilolua, Sinai
 5. Sauni, Tuina, vaimoni, Lanesi
 6. Samuelu, Maulini, Soke, Telava, Sauafe, Eliuta, Lusi, Epati, others
 7. Tepou & Tepula, Toai, Peluiaki, Kenie, Vevea, Telisinga (Tafalulu). Siosi was in Funafuti
 8. Vaelei & Tevina, Tafito, Auala, Tasileta, Patou
 9. Malulu & Fasau
 10. Poutaiki, Fanga
 11. Kaifou & Siaupele, Lifa, Penileta, Elisala, Mangiangi, Mikala, Penisula
 12. Sini & Salome, Taine, Fati, Kailua
 13. Taulialia, Tukehe, Save, Tapilia, Malepu
 14. Lakauola & Kate
 15. Siaumau & Laupulaka, Kanakope, Tapu
 16. Ke, Tenga, Sonalofa, Mango, Taoia, Apisai, Ielu, Peti, others
 17. Takitua & Susana, Esela, Ruta, Taupaki
 18. Mosikepu & Fakaluta, Teoti, siniva, Kumitia, Tautaimanongi, others
 19. Haukata, Kailelei
 20. Paseka & Maaka, Tulaafono (formerly Aunese), Fakalei (Taomia, Puleni, others away)
 21. Pulepule, Telenga, Liutino, Talitonu, Soketa, others
 22. Rongorongo & Suiofu, Anii, Sefuluafe (also known as Anekiti)
 23. Pelekata & Lupeangi, Luta, Teala, others (this was Tulu's house being cared for)
 24. Alefaio & Meala, Tinilau, Siata, Tangilupe, others
 25. Sauiti, Masua
 26. Tuia & Hana, Tufa, Tietie, Alaetasi, Paiaa, Taumaheke, Iakina, Puna, others

Group 4 Pictures are now complete and posted - click Here
Group 4 = households 76-100

 1. Faletonu, Lopati, Tiipesa, Sapalina, others
 2. Apisau, Tuseta, Emele, Tupa, Taula, others (Siosee was away working on ships)
 3. Talu & Neiauti, Lapi, Malama, Tito, Kaumiti, Tie, Salati, others
 4. Tailolo & Pelenise, Saveu
 5. Sue & Maitapu, Tanielu
 6. Vaomua, Saimoni
 7. Tauaa & Faasalu, Nasaleta, Filialofa, Pokai
 8. Letauaina, Manase, Peteli, Saimalae, Muto, Suia (Paitela away visiting in Australia)
 9. Faasolo, Iulia, Faatalinga
 10. Puti & Nelea, Scoti
 11. Tutu & Fakatoka, Itaka, Laulina, Faleala
 12. Venu & Lotana (both were away in Funafuti), Tenei, Motulu, Samuelu, Pua, Lauama, Manumalo
 13. Usia, Mataoa, Semili (Folaumala was away in Vaitupu)
 14. Manuao, Mamaia, Imo, Foliki, others (Laumua, Tutaima others were in Matagi)
 15. Peia & Malia, Teaikafa, Moemalie, Taku, Makatusi, others
 16. Sela & Lautanini, Tafaoata, Tamome, Vani, Nemia, Patea, Melei
 17. Isaako & Ese, Filifau, Olepa, Manatuaalofa, uili, Fonotapu, Faleisolo, others
 18. Teuea, Paulu, Eliapo, Eli, Tongafai, Seima, Sangale, Sama, others
 19. Hemanaia & Tapu, Tuiafiso, Tenoaa; Maheu & Teavaimone just returned from Funafuti
 20. Naniseni, Vaohiko, Ngaualofa, Satalaka, Antisai, elenga, Neiia, Tafi (Teati away in Solomons)
 21. Olikeni, Lufo, Uili, Tafea, Limasene, Failoa, Tausili, Soala
 22. Lafaele & Ema, Sakaio, Auenga, Atalani (Suia and Faimalaga away in Vaitupu)
 23. Auenga & Ianeta, Matatia, Atafai, Malua
 24. Patiale & Fuamatagi, Povai, Bob, Neli, Isaac, Panapa (Sioo and Asiasinga away, Funafuti)
 25. Neemia & Siniva, Iosefa, Fataualofa, Losa, Pulusi

Group 5 Pictures are now complete and posted - click Here
Group 5 = Household numbers 101-125

 1. Salailoto (Laatu & Linita away in Nauru)
 2. Limoni & Nele, Aviu, Kiliuli, Teaka, Laki, Falemativa, Tapaoli, others
 3. Maatanga, Molese, Kisona, Iakopo foliki, Vaipo (Sitia away in Nauru, Iakopo in Funafuti)
 4. Iliala & Fusi, Tolauapi, Uliamu, Elise, Saumalu, Fakatokaga
 5. Mita & Malo, Taiola, Ileini, Pulakimua, Siata, others
 6. Taulau & Teangi, Sunita, Setu
 7. Kahifa & Neieli, Soapi, Lupe, Matulo, Seiteu, Kalihi, Titiamu, Seunga, Kune, Kasia, others
 8. Talitigaa & Luta, Simoe, Foliga, Sitala, Pulaalofa, others
 9. Noa & Selepa, Maniata, Pule, Pelenike, Esekielu, Makata, Puleala, others
 10. Haulangi & Fanumi, Hangaa (Asi and Toetu were here, but moved to hh. #8)
 11. Taulu & Maseinga, Tieni, Sasala, Talingi
 12. Kaeko, Tangialofa, Lautolo, Lanuola, Naputi, Siopepa
 13. Tui & Sose, Talaia, Sakalua, Tesimone (Milosi was away in Funafuti)
 14. Ioapo & Makelinga, Mailo, Lolani, Mau, Talo, Falepou
 15. Litia, Tavita (Vaieli, formerly Vaitaume, away with husband John)
 16. Matau, Talikai, Saualofa (Malofou was away at Amatuku)
 17. Oto & Kueni, Suiola, Makisi (Fualia, Alusa, Teniki, others away)
 18. Maito, Miliama
 19. Lipine & Lisepa, Seima, Nito, Teiaputi (Vaipo away at Sitia's household)
 20. Kaumoana & Tekanava, Takuao, Teaitala foliki, Fualia, Alusa, Teniki, Amasone, Kalone
 21. Tefaiva, Olapa, Makatui, Fakangalo, Uiliamu, Tefaivalua, Peliliona
 22. Seselo & Nasese, Fakaapomea, Mika, Puava, Teikai, Pulatalo
 23. Misa & Manongi, Taaku, Emilii, Apinelu, Tunasi, Siulepa, Penelope, Fouafala
 24. Malinga & Siliona, Vaililo, Pitoki, Temetiu, Sili, Malinga foliki, Taupale, Pele, Katalaina
 25. Lito & Tepea (formerly Loise), Motele (Falaile and Tevai away in Funafuti)

Group 6 Pictures are now complete and posted - click Here
Group 6 = Household numbers 126-146

 1. Naomi, Falili
 2. Kauani & Tefatu, Tusitala, Favae, Sualo, Pentusi
 3. Viliamu & Ngala, Faleala, Salona, Meningi, Fousanga, Velemina, Meleka, Ngahumingi, others
 4. Lautii & Neimeli, Pae, Mausalii, Paetangi, Tauleta, Semi
 5. Nakala & Teimana, Vaengau, Ieti, Mahafe, Laupulaka, Maike
 6. Samu & Toko (Timaio, Taukatea, Taiafiafi & Amasone, etc, away)
 7. Tauno
 8. Petaia & Puavasa
 9. Felosiai & Tutaima, Laumua, Roy, Tagivasa
 10. Tuku & Fualosa, Tautiko, Kainonu, Kalalisa, Niumea, Vailopaa, Talimanatu, Mui, Ngae
 11. Tautahi, Teapike, Eveline, Loisi, Sililo, Losalia
 12. Tanielu & Manei, Enenasi, Lotasi, Ngasu
 13. Sosemea & Tinamoe, Sikupa, Tauteave, Teata
 14. Hetoifaiva & Neiaso, Asotele, Ketelina
 15. Pinoka & Sakanaa
 16. Ato & Pua (Popeieta, Laponi and Mauatu all away)
 17. Lefuti & Munakina, Kristofa, Nonukaina, Talavou
 18. Fotu & Fetai
 19. Kalala & Taufau, Teleka, Laivaa, Akoakonga
 20. Mafa, Line, Tuiao
 21. Lapana & Siulai, Ene, Palataiso, Tioata, Okatapu

Back to Top
Back to Photos Main page
Home

 

Copyright ©2008-2020 -- Keith and Anne Chambers, all rights reserved