excerpt from sheet 29
WWW.NANUMEA.NET  
A WEBSITE FOR THE PEOPLE OF NANUMEA
  
FANAU NANUMEA, OTOU GAFA MAI LALO NEI!
 
 
 
 

 
Genealogy Sheets

Compiled in 1973-1974, with minor additions in 1984

Conventions Used in these Sheets:

Key to Genealogy drawings

As you use the Genealogy Sheets you will see beside some names notes such as: "from 11/-3" or "to 20/+2". These notations refer to other sheets in the genealogy set, and to specific line numbers which are shown at the edge of each sheet. Minus 1 (-1) is the line we used for most elders who were active in 1973. For example, Venu and Petaia, two sons of Kelese, appear on Sheet 20, line -1 (which we write as 20/-1), and also Sheet 7, line -1 (7/-1). Their children are on the next line down, line +1, and Kelese and his generation are on line -2.

Some people were known by two (or even three) names. We show this by a double slash between the names. Thus, on Sheet 1, line -3, Maalesa//Teuila is the same person, he used two names at different times in his life. On the same sheet, Maalesa's wife also had two names, Pani//Angoango.

On some sheets some names are underlined -- this means either that the person's parents should be shown at the side or bottom of the sheet, or that there is a note about this person somewhere on the sheet.

Click a sheet number in RED below to open the genealogy image. Most of these PDF files are a bit over 1 MB in size -- they may take a minute or two to open, depending on the speed of your connection. Once a sheet is open, use the magnifier icon on the right side near the bottom of the PDF page to enlarge any section of the sheet to make it easier to read. You can save or print the sheet if you wish. [Thanks to Kevin Meek of Medford Builders Exchange, for care taken in scanning our large and fragile genealogy sheets]

 • Sheet 1  
 • Fanau a Piikia, Puti & Kaitu, Tupa, Fakanaa, Teika & Vaetaa, Matakea & Liki, Tematagi & Paitela, Poutoa & Kaeko, Pike & Paakoa, Halue & Hapi, Hapi & Mahi, Ofati & Toe, Teulafi & Temotu, Tealei & Laumata (mua), Hipa & Muamua, Poutoa & Kaeko, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 2  
 • Fanau a Keli, Taamole, Taulau, Poepoe & Kailua, Pine & Teetoga, Teeputi & George Holomoana, Falai & Tautele, Taitai & Paluta, Lata & Tukehe, Poepoe & Faiao, Folaumala, Kaevaa, Taukave, Vaavaa, Taufao, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 3  
 • Te Aliki a Muli -- Lie, Niiti, Paitela, Pou, Tuukia, Nakeangi, mo faafine ko Laupia, Magale, mo olotou kano, mo tino ake.
 • Sheet 4
 • Fanau a Teuhie & Kaevaa, Mahi & Liua, Kaea & Toko, Haueia & Failoto, Tiongo & Taai, Soketa, Pulunga, Halauha, Taupea, Mataefa, Poulahi, Hilia, Laufelo, Haleti, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 5
 • Fanau a Teaotonu & Palapu, Tangafa & Taukele, Teuhu mo ona aavaga e tolu (Naapaa, Loto mo Laauto), Teuki & Hamanaki, Pelenise (Maike) & Heepili, Fatuoo & Vakalahi (also known as Vakaaliki), Paakaina & Faa, Tauila & Fialea, Teuila & Taotao, Pale & Filitoli, Teakaka & Temoho, Meetai & Valua, Paaia & Vaetolo, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 6
 • Kopiti Samoa, including Fanau a Kae, Vaha (mua), Taepoa & Manini, Tangau & Pukupuku, Teiapa & Maalao, Litongi & Laufutu, Kanipule & Ngie, Kaveinga & Pou, Founuku (mo ona aavaga Mataapua mo Talua), Talotalo & Telalo (also known as Tangau), Malie, Tepaa, Kanipule, Tipelu, Teiapa, Kamo, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 7
 • Fanau a Founuku & Mataapua, Kanipule & Ngaaloto, Tipelu & Kotalo, Paalae & Kelese, Laulangi, mo aavaga, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 8
 • Fanau a Teiapa & Maalao, Kalihi & Tuna, Kauolo & Fuaatao, Vae, Lifa & Fahitua, Loo & Mangiangi, Kae & Fatulua, Likilua & Tauaho, Tuufua & Mauu, Teaokili & Pukupuku, Maafoa & Tufekau, mo tino ake...
 • Sheet 9
 • Fanau a Teiapa & Maalao, Tuufua & Mauu, Langitupu & Teetonga, Teuhie & Tietie, Kauafi & Kiliuli, Maito (Talo) & Telalo (Tangau), Tuilava & Teupea, mo tino ake...
 • Sheet 10
 • Fanau a Toa mua, Moulongo, Tafalulu mo tona tuagane Teonge (& aavaga Paitela), toa ko Telavi, Moulongo, Tepou mo tuagane Tapili, Nakeangi & Ngailia, Mataapua & Ngaatala, Telua, Lilo & Maititi, Faiao & Poepoe, Laumata & Tealei, Tuluafe (Poua) & Hou, Moefua & Kulu, Hoa, Angaifo, Maahalo, Palae, Luapeia, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 10a
 • Kopiti Falemua (Fanau a Moulongo, Teonge, Tafalulu, Moulongo, Telavi, Tepou, Maalao, mo tino ake...)
 • Sheet 11
 • Kopiti Samoa (tona igoa ake ko Filikafai). Includes Fanau a Kae, Kaihami, Loofale, Vaha, Taiku, Kamo, Teuhu, Taepoa, Tangau (Telalo), Kaaleva & Vaomua, Itilua & Uto, Malaki, Tiihala, Neikua, Tangau & Pukupuku, Tetao & Teupea, Litongi & Laufutu, Teiapa & Maaloo, Kanipule & Ngie, Katea & Teupea, Koa, Fakanaa & Tupa, Pulakaliki & Hautofa, Nakaola, mo tino tokouke ake e afu mai ia laatou...
 • Sheet 12
 • Possibly Kopiti Fenua a Ngongo. Fanau a tautaina Fotu, Pale mo Tepapu. Niumalee & Laufelo, Kaukali & Halue, Liipeka, Tekena & Tepula (tinae lua ko Paakatea), Mailei & Teualea, Valo, Taula, Tepapu, Lusiane, Tamuna & Samuelu, Taalua, Talua, Kaleopa & Seelane, Faa & Tautala, Taupale & Taeamo, Toko & Kaea, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 13
 • Fanau a Pulepule & Sulukie, Kaimoko & Tepia, Liki & Poto, Moeao & Noonoo, Mataniu, Tautele & Lumepa, Peleti & Mataaniu, Niumalala & Laava, Falai & Katalake, Vae, mo tokouke tino ake...
 • Sheet 14
 • Fanau a Tepula & Tefono, Falii & Piee, Fakaotianga & Putai, Tanielu & Tauila, Tutuila & Vaulu, Peo & Neieva (also tinae lua ko Pae), Tepaeko (hee afu), mo tino ake...
 • Sheet 15
 • Fanau a Hopo (Poke) & Tepea, Heepili, Tekavei & Vaipoo, Fialongo & Talupe, Teipauli, Lito, Maaloli & Pati, Falaile, Kilei & Ninongaa, Falii & Piee (also on sheets 3 and 14), Polenga, Tepuu & Taine, Talaia & Patuki, Valo (also on sheet 12) & Neke, Meetai & Paeangi (& tinae lua Valua), George & Teputi (tinae lua ko Tapili), Anuanu, Poutoa (see sheet 30 for more on Kau Hawaii), Valo & Niukunga, Valo & Talisua, Saleima, Falealoto, Mane, Inosia & Selulo, Puna & Kuneta, Toomua & Teuhie, mo tino ake...
 • Sheet 16
 • Fanau a Moiono & Vaeunu, Kio & Paalipa, Fuaatao & Kauolo, Heemaa & Niiti (see also sheet 3/-4), Tekana & Limuta, Liua & Mahi, Mete, Tafa & Halulu (Falaile), Vaitai & Laumoe, Samasoni & Taufao, Sualau & Tealo, Penu & George Carter, Hale, Sionikaa, Amelina, Teangi, Kalo, Pule, Akinese, Henele, Sakaio, Tapalee, mo tino ake ...
 • Sheet 17
 • Group probably known as Paheiloa, also "Fakavalevale." Fanau a Puti & Kapikea (gafa a Maheu), also brothers Tetao ("he toa") mo Teuhie ("Temalie"), Maheu & Taakale, Teika & Vaetaa, Valahi & Telavi, Teimanu & Lito, Mahi, Feue & Telia, tau taina Teuhie, Temumuni and Kulu, Mahi (also sheet 16/-3), Takuao (also sheet 25), Laukava, Tolungafua & Mahi, mo tino ake...
 • Sheet 18
 • Fanau a Fakaua mua. Fakaua & Pata (fafine Niutao, tinae mua), Fakaua & Mangale (fafine Nanumea, tinae lua), Tealunga, Sala & Laukava, Peniata & Noama (tinae mua) mo Naama (tinae lua), Kolo & Helina, Haupoo (Angoango) & Tuukia (Maalesa), Maleta, mo tino tokouke ake...
 • Sheet 19
 • Fanau a Teulu & Teanaanaki, Pinau & Kakapalenga, Taingalo & Talu, Laupaha & Kapuaa, Puivao & Nganga, Niuholo & Haleti, Niuholo & Kaalala, Fialea & Tauila (also sheet 3/-4), Kauolo & Teeputi (to sheet 1/-3), Puti & Olepa (Mutie), Penisula, Lea, Peau, Felo, Sioala, Itiaki, Faalongo, Kaunatu & Ane (to sheet 11/-1), Utu, Faatulia, Fosa, Taatii, Tupe, Maalama, Punanga & Levi (to 26/-2), mo tino ake...
 • Sheet 20
 • Fanau a tau taina Poutoa and Tevehi, mo te putukau igoa kia T.L. (Taukatea mo Lauama). Poutoa & Tevai, Tevehi & Pualeia (tinae mua) mo Tuiao (tinae lua), Fahitua & Lifa, Falua & Hakulaa (also sheet 21),Poke & Penu, Halauha & Teipauli (to sheet 4/-4), Taukatea & Taupea, Lauama & Mataefa, Tuiao & Pike, Kaumua & Fanga, Losa & Kaea, Fineaso & Sulu, Vaovao, Vaelei & Neiauti, Noonoo & Moeao (to 13/-3), Latiu & Vete, Limuta & Tekana, Paatuki, Kelese & Paalae, Vani & Maluuluu, Haulangi & Miliema (to 24/-1), mo tino ake...
 • Sheet 21
 • Fanau a Nakaola (e iai hoki tona tamana mo tupuna), Lapi & Keuaki, Falaile & Tafa, Poutoa & Tevai (also sheet 3 and 20), Falua & Hakulaa, Temaunu & Taufou, Fanga, Paatala, Pihi & Falahea, Vaoiko & Pahii, Teanaanaki & Teulu, mo tino ake...
 • Sheet 22
 • Fanau a tau taina Tie, Tautiko mo Pahii. Tie (to sheet 31/-4), Tautiko & Putao, Pahii (to sheet 26), Kaevaa & Teuhie, Lakai & Pangai, Makua & Likilua, Samuelu & Tautala, Haalanga & Maatio, Tefeke & Pua, Kaaneia & Tenafa, mo tino ake...
 • Sheet 23
 • Fanau a tau taina Kee, Kalaua mo Litata. Litata & Vaipoo, Kalaua & Hinau, Telito & Kuukuu, Palou & Malahina, Mauu & Tuufua (to 9/-3), Fatingalu & Kokea, Lupe & Haleti (to 10/-3), Puolo, also taufanauga a Lata & Tepia, includng Tekamai & Angalahi (of 10/-3), Paulu & Temako (of 1/-3), Sepoima & Sionikaa and Sepoima & Kilei (to 15/+1), Teuea & Milo, Kaaua & Falua, Litongi, Kaino & Sinapi, mo tino ake...
 • Sheet 24
 • Fanau a Lie mo tana tama Niiti (Alika a Muli), Hopo//Poke & Tepea, Piiee & Falii, Putai, Naama, Kiio, Kakenga, Heemaa, Saua, Miliema & Haulangi (from 20/-2), Poke & Vaomua, Uka, Iose & Terigado (mai Nauru), Taiafiafi & Tauila, Loise, Saulo & Laufutu, Isaia & Lise, Fiilemuu & Letioa and Fiileemuu & Eleni, Neieli & Kahifa, Faalo & Josephine (of Nauru/Marshalls). Kae e i ai hoki Fanau a Itilua & Uto, Teokila & Pulotu, Neikua & Putingae, Pookia & Mangatalo, Tiihala & Maakai, Keli & Hemu, Hautofa & Pulalakaliki, Fiti & Vaotiale, Lepa & Heemaa, mo toko uke ake...
 • Sheet 25
 • Fanau a Telei mo ana aavaga toko lua ko Toa (mai Niutao) mo Taukiei, tama a Moti. Halue & Kaukali, Paakoa & Pike (to 1/-4), Teuila//Maalesa & Angoango//Haupo, Lavalua & Tepua, Apisai & Tepua, Taomia & Lilia, Tilesa & Kafolau, Kulalenga & Peni, Moti & Takuao, Laumau & Pena//Tauaho, Povai, Lenga, Pakaa, Miimii, Talaeia, Taoa, Manuale, Puafetau, Tupa, Faatale, Niutea, mo tino ake hoki...
 • Sheet 26
 • Kopiti Maheku. Fanau a tau taina ko Tautiko (see Sheet 22/-4), Tie (31/-4) mo Pahii. Pahii & Vaoiko (tinae mua) mo Pahii & Putai (tinae lua), Ingo & Tefolaha, tama a Limauli, tama a Pito (mai ia Lavega), Lata (see 2/-3), Poto & Liki, Poto & Hinapua//Tapilia, Uti & Teako, Vaetaa & Teika, Kahi, Loi & Laua (of 28/-4), Lotoi & Matakea, Malulu & Vani, Fongalei & Hoa, Fongalei & Angaifo, Fongalei & Tealava, Feso, Nape, Melo, Levi, Neiauti, Mele, Taeamo, Siosee, Luisa & Vaengau, Malulu & Faasau, Vaetolo & Lilieli (Samoa), Vailahi & Patahi (to 2/1), Fakaalofa & Elika, Tefolaha & Teleuso, Lautanini & Sela (to 16/2), mo toko uke tino ake...
 • Sheet 27
 • Fanau a Fakaapo & Manipola, laa tama ko Loto, Teangoi, Kaihia mo Lafai. Loto & Teuhu, Teangoi & Feue and another husband, Kaihia, Lafai and Moleva (Tokelau), Matau & Maatai, Ngatala & Mataapua (sheet 10), Taalau & Vaelei, Lakoa & Hautoga, Pakaina & Faa, Tauila & Fialei, Temumuni & Toko (tinae mua), Temumuni & Kiee (tinae lua), Faaulu, Hinau & Kalaua, Hogivalu, Fati, Tepea, Pae, Tuuao, Katalake, Fonotia, mo tino ake hoki...
 • Sheet 28
 • "O Le Ngafa Mai a Kautuu" -- this sheet's information is mainly from the family ledger book of Tinilau, who got it from his tuaatina, Tuufue. Some entries in Tuufue's book dated from 1909. Fanau a tau taina Totoia, Tilingaa mo Tevao. Laa tamana ko Maliga, tona tamana ko Fekepua, te tamana o Fekepua ko Kautuu. Totoia & Povai, Kautuu & Feta, Tiligaa, Tevao, Kaielima & Palekula, Takafili & Fakaluta (Vaitupu), Takafili & Valahi, Tauaho & Likilua, Tekino & Toe, Tuufue & Talisuanga, Fikia & Tevalenga, Tetake & Teanua, Tinilau, Povai & Pili, Founga & Loto, Lie & Puleia, Tapulupe & Kaalau, Tauloto, Apelamo, Nemia & Mete, Esela, Tuupau & Toiaki, Teaokili & Pukupuku (to 8/-2), Pena//Tauaho & Laumau (to 25/-3), mo tino ake...
 • Sheet 29
 • Te Kau o Telangai (igoa ake ko te Fale o Ivi), mo gafa ake. I te sheet tenei e lua fakamatalaga o te fakatelega mai ia tau taina ko Tetao and Teuhie (top center). Te fakamatalaga muamua, mai ia Taulialia, koa noho ite kamataga o te laupepa (at the top). Koa i ai hoki he fakamatalaga tai hekeheke maalie, ni fakamatala mai ia maaua e Telangai. Te fakatelega tenei koa noho mai lalo o te laupepa, ite feituu fakamaaui. Fanau i te sheet tenei: Fanau a Tala, Katea & Teupea, Tetau & Teupea and Tetau and second wife, Teuhie (to sheet 17), Tupa & Fakanaa, Fakaneke and Pulakaliki (to sheet 11), Kapikea & Puti (sheet 17), Kaea & Lautanini, mo tino ake. Fanau a Halue, Teuhu & Laauto, Teuila & Taotao, Vaeunu & Moiono, Teuue, Filitoli & Tala, Liki & Poto (to 13/-4), Teakaka & Temoho, mo tino ake...
 • Sheet 30
 • Te Kau Hawaii -- Fanau a George/Teoti Holomoana, mai Hawaii. E toko lua ana aavaga, ko Teeputi (from sheet 2/-5) mo Tapili//Maalao (from sheet 10/-5). Ikonei ko igoa pelaa mo Anuanu & Pulaka, Poutoa, Kuongalei & Taulua, Pine, Kautifa & Toao, Kanaia & Pangai, Mehelevea & Peau, Aneli & Vaotiale. Also Peangi & Meetai, Leni & Teuhu, Mataila & Huehue (of 19/-3), Hamanuu//Losalia, Uilama & Maiango, Kotalo & Tipelu, Siatunu & Kaifou, Siatunu & Taapola, Manuella & Sepoima, Tanelua, Lofale & Heepili, Tealu & Moana, Poongaa & Lomana (Samoa), Teumealangi & Tuivaka (to sheet 25/+1), Tapili, Poliala, Lasela, mo tino ake...
 • Sheet 31
 • Gafa Aliki mai ia Lavega mo Tepaa (hee ko Teilo). Faanau a Maafoa, Ngalu, Fotu, Televaha, Fiaita, Matua, Tautele, Tekoli, Tongia, Fuafaa, Tekino, Tete, Ngie & Kanipule (sheet 6/-4), Kaimoko, Taakale & Maheu (sheet 17), Tepula & Tekena, Mailei, Tangafa & Taukele, Itilua & Uto (24/-4), Alusa, Toma, Peni, Fotu, Tetake, Matua, Tuufue, Fikia, Tealava, Titione, Mataniu, Tautele//Tomasi & Lumepa, Avanitele, Pevine, Lava & Niumalala, Taeamo, Falai & Katalake, Vae, Taamale & Tapele, Kaipati, Temou, and many others...


  Back to Top

  Back to Genealogy Main Page


  Please let us know if your own family's information is missing or if there are errors, we would like to correct them if we can. Contact Kiti mo Ane : anekiti@gmail.com and let us know of your suggested corrections.

  Fakafetai!   

   

   

   
   
     
  Copyright ©2008-2020 -- Keith and Anne Chambers