Lagoon and canoe at sunset
www.nanumea.net  
A WEBSITE FOR THE PEOPLE OF NANUMEA
  
LAHI KI AILOA TE LALOLAGI -- KOHEA TAMALIKI NANUMEA KONEI?
 


  FANAU NANUMEA KOI HALAHALA

CAN YOU HELP US?

Koa halahala fakatuatuhiga emeli mo tama Nanumea konei:

  • Vaeluaina Au (tama a Filipi mo Taupule) - Seattle, USA?
  • tama Nanumea i Amelika -- koai laa laatou?
  • tama Nanumea i Ausitalia -- koai laa laatou?
  • tama Nanumea i Europa -- koai laa laatou?
  • Kauvaka Nanumea e galue i vakamutu i tua


If you can help in locating these people, or have information on other Nanumeans we can add to our email list, please let us know.
Email Kiti mo Ane

Manatua gatama Nanumea, koa i ai he"blog mo comment column" ma taatou i te Ahiga o Gatama Nanumea. Log in, faitau, faitala, post comments, send news, fakokooko fakapulaga, etc iluga i he laupepa ite website tenei. Lafo mai ou mafaufauga, fakamolemole!

Comments kia Kiti mo Ane


Back to Home Page
 


Fala cluster

Te vaega fala tenei ko Fala Tina Kaleve -- malie kii! (ata mai Nanumea, 1996)
Fakafetai Siliga Tala mo Milo Laina mo te fakamanatuga mai o te igoa o te vaega fala tenei


 
 
 
 

 
 
 
 
   
Copyright ©2008-2017 -- Keith and Anne Chambers